Login Intranet

Nota:
Intranet PSMZA menggunakan mekanisme Single Sign In (SSO) di mana ia membenarkan Warga PSMZA Untuk memasuki satu id dan kata laluan bagi capaian pelbagai aplikasi berkaitan.

Intranet PSMZA merupakan satu gerbang penyampaian berpusat dalaman khas untuk warga PSMZA. Terdapat beberapa aplikasi dalaman yang boleh dicapai apabila PSMZA login ke Intranet PSMZA, antaranya:

  • e-HadirE-hadir menyediakan kemudahan pengurusan maklumat kehadiran program secara Online dan sistematik merangkumi modul pendaftaran kakitangan PSMZA, pengesahan kehadiran sebenar program yang dijalankan serta penjanaan statistik kehadiran secara real-time.
  • i-SIDI-SID, Sistem Maklumat Senarai Induk Dokumen Kualiti adalah untuk memberi maklumat kepada pengguna berkaitan dengan Dokumen Kualiti Dalaman dan Dokumen Sokongan Dalaman terkini yang digunapakai dalam Sistem Pengurusan Kualiti PSMZA.
  • e-R2001Sistem maklumat ko-kurikulum pelajar PSMZA.
  • 1L5G1L5G Sistem pemantauan pelajar yang telah bergraduat dari segi keperluan pekerjaan, peluang melanjutkan pelajaran dan menyediakan keperluan kursus kebolehpasaran graduan.
  • SiKAPSistem pemantauan dan pelaporan aktiviti pelajar di PSMZA melibatkan program-program di luar atau dalaman yang dianjurkan oleh JHEPP, JPP dan Jabatan/ Unit PSMZA.
  • HEP Online
    HEP Online - Sistem maklumat dan pengurusan pelajar PSMZA melibatkan pendaftaran masuk sehingga pelajar bergraduat.
  • UPLISistem UPLI - sistem pemantauan pelajar PSMZA yang akan dan sedang menjalani Latihan Industri.
  • e-EXAMSistem Pengurusan rekod pelajar PSMZA melibatkan penilaian berterusan (PB) dan penilaian akhir (PA).